Beautiful_Central_America_Panama_City.jp

ਵਪਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਵਪਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਐਸਏ ਬਿਜਨਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਯੂ ਐਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ appropriateੁਕਵੀਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ, ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾਵਾਂ, ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿsਆਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਯੂਐਸਏ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਵਕਾਲਤ ਕਰਾਂਗੇ.

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ

ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਸੰਧੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਧਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

Application for Investor visa
 
h1b visa employer

ਮਾਲਕ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਰ ਯੂ.ਐੱਸ. ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਐਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚੋ.