student applying for visa

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ

ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸੇਠੀ ਲਾਅ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਫ -1 ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਐਮ -1 ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

F-1 ਵਰਗੀਕਰਣ

ਐਫ -1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਨ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਰੀ, ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਐਮ -1 ਵਰਗੀਕਰਣ

ਐਮ -1 ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਨਕਾਡੇਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੇਠੀ ਲਾਅ ਸਮੂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ! ਨਾਲ ਹੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵਤ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ (714) 921-5226 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.