The flag of Canada

ਕਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ approachੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

Meet The Team

Saidaltaf Patel, Immigration Attorney, Canada