Multinational corporations's intracompany transfer

ਨਾਨ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਐਲ ਵੀਜ਼ਾ)

ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਾਕੋਮਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਐਲ-ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਐਲ -1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਐਲ -1 ਏ, ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ; ਅਤੇ,

  • ਐੱਲ -1 ਬੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਾਕੋਮਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ.

ਐਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਦਫਤਰ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਐਲ -2 ਵੀਜ਼ਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲ -1 ਏ ਜਾਂ ਐੱਲ -1 ਬੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ (ਬੱਚੇ) ਐੱਲ -2 ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਲ -2 ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਟਰਾਕੋਮਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਐਲ -1 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਤੋਂ employmentੁਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲ -1 ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਐਲ -1 ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੇਠੀ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ! ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ (714) 921-5226 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ